Wedstijdreglement 2019

Lonneker Staete Junior Cup Onderstaande regels zijn van toepassing voor de Lonneker Staete Junior Cup 2018 en zijn een aanvulling op het Algemene Wedstrijdreglement van GCC ’t Sybrook.

Lonneker Staete Juniorcup
Wedstrijdreglement 2019

 1. De Commissie

De Jeugdcommissie (de Commissie) is verantwoordelijk voor de organisatie van bovenstaande wedstrijd.

 1. Inschrijven

Inschrijving kan alleen geschieden via www.sybrookjuniorcup.nl.

Zodra de naam van een speler wordt vermeld onder de aanmeldingen op de site, wil dit zeggen, dat de inschrijving is bevestigd. Maximaal kunnen zich 72 personen inschrijven. Wanneer dit aantal wordt overschreden is de hoogte van de handicap beslissend. Een lagere handicap gaat voor een hogere handicap.

 1. Afzeggen voor een wedstrijd

Een deelnemer moet minimaal 72 uur voor een wedstrijd per email afzeggen. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door of namens de commissie per e-mail bevestigd is. Na 7 juni 2019 is bij afzegging restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.

 1. De wedstrijdvorm

De wedstrijd bestaat uit een 18 holes strokeplaywedstrijd, waarbij door jongens van de witte tees en door meisjes van de blauwe tees gespeeld wordt.

 1. Leeftijd

Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient de speler geboren te zijn in 1998 of later.

 1. De handicap

Deelname aan deze wedstrijd is slechts mogelijk als de speler in het bezit is van een EGA handicap of een door de NGF erkende buitenlandse handicap. Om aan de wedstrijd deel te kunnen nemen, dient de deelnemer in bezit te zijn van een maximale handicap van 24,0. De handicap geldt op het moment van sluiting van de inschrijving.

 1. Spelregels

De wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A en de Plaatselijke Regels, zoals deze van kracht zijn bij Golf- & Countryclub ’t Sybrook (http://www.gccsybrook.nl/handicap-regels/regels/local-rules/). Speciale bepalingen worden vóór de wedstrijd kenbaar gemaakt bij het uitreiken van de scorekaarten. Iedere speler wordt geacht van deze bepalingen op de hoogte te zijn.

 1. Elektronische apparaten

Behoudens het bepaalde in artikel 9 Afstandsmeters, behoren deelnemers en personen geen elektronische apparaten te gebruiken of stand-by te hebben. Als sprake is van een ernstige overtreding kan de speler gediskwalificeerd worden op grond van regel 33-7. Zie artikel 13 Hoffelijkheid.

 1. Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3.

Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden, indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.

 1. Vervoer

Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer, tenzij met toestemming van de Commissie. Zie blz. 163 van het regelboekje voor de straf voor overtreding van deze bepaling.

 1. Caddies

Caddies zijn niet toegestaan. Zie blz. 159-160 van het Nederlandse regelboekje voor straf van overtreding van deze bepaling.

 1. Meelopen – toeschouwers in de baan

Tijdens de wedstrijd zijn toeschouwers in de baan niet toegestaan. Toeschouwers zijn – tenzij door de Commissie anders wordt bepaald – van harte welkom op de volgende plaatsen:

 • Achter – bij de tee van hole 1
 • Achter – bij de green van hole 9
 • Achter – bij de tee van hole 10
 • Achter – bij de green van hole 18
 1. Rookverbod

Gedurende de vastgestelde ronde is een algemeen rookverbod van kracht. Regel 33-7 is van toepassing.

 1. Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel I van de Golfregels (NB mobiele telefoons). Als er sprake is van een ernstige overtreding van de Etiquette kan de Commissie beslissen om de speler diskwalificeren volgens Regel 33-7.

 1. Meldingstijd

Een deelnemer behoort zich tenminste 30 minuten voor zijn starttijd bij de Commissie te melden.

 1. Scorekaart

Bij het melden bij de wedstrijdleiding ontvangt de deelnemer zijn scorekaart. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen op straffe van diskwalificatie.

 1. Starttijd

De deelnemer moet starten op de door de Commissie vastgestelde tijd (Regel 6-3). De Commissie heeft het recht om reservespelers tot de starttijd toe te voegen aan de startlijst ter vervanging van spelers die niet aan de start verschijnen.

 1. Langzaam spel

De Commissie kan richtlijnen geven voor rondetijden, waarbij gesanctioneerd wordt volgens Regel 6-7.

 1. Inleveren van de scorekaart

De deelnemer is verplicht zijn eigen scorekaart, binnen 10 minuten na het beëindigen van de laatste hole, te controleren en in te leveren bij de Commissie. Indien de speler zich niet aan deze verplichting houdt, kan hij worden gediskwalificeerd.

 1. Gelijk eindigen

In geval van een tie voor de eerste plaats wordt een sudden death play-off gespeeld. Indien meerdere spelers de sudden death play-off spelen, is de winnaar hiervan eerste; de overige spelers gedeeld tweede. Deze play-off wordt gespeeld op voor de aanvang van de wedstrijd aangewezen holes. In geval van een tie voor de tweede en volgende plaatsen wordt gekeken naar de beste score op de laatste 9, 6, 3 of laatste hole van de baan.

 1. Diskwalificatie

In uitzonderlijke individuele gevallen mag de Commissie beslissen de straf van diskwalificatie niet op te leggen, deze te veranderen of juist wel op te leggen, indien zij dat gerechtvaardigd vindt.

 1. Bevoegdheid van de Commissie

De Commissie beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet.